top of page

Vilkår for bruk

Opprettet: 29.10.2022.

Rev. 1: 13.11.2022 (lagt til punkt 11. Programvare og tilgjengelighet)

Rev. 2: 04.04.2023 (endret antall dager angrerett i punkt 9)

1. Vilkår

Ved å gå inn på og ta i bruk dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk og alle gjeldende lover og forskrifter. Du godtar også at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke bruke eller be om tilgang til dette nettstedet. Alt undervisningsmateriell på ExcelForBygg.com er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerke.

 

2. Bruk av din personlige lisens

Ved bestilling av tilgang til dette nettstedets kursinnhold, vil du bli tildelt en personlig lisens. Lisensen gir deg som student tillatelse til å spille av kursportalens videoinnhold og å laste ned kopier av nedlastbart materiale på ExcelForBygg.com. Videoavspilling og nedlastning av filer er (med noen få unntak nevnt i listen nedenfor) kun tillat for personlig, ikke-kommersiell bruk. Tilgang til nettstedet innebærer en tildeling av lisens, ikke en overføring av eiendom, og under denne lisensen gjelder følgende (se egne punkter nederst for bruk i bedrift):

 • Det er kun tillat å bruke undervisningsmateriell til eget, personlig bruk.

 • Det er ikke tillat å ha flere brukere/studenter på én tildelt kurslisens.

 • Det er tillat å laste ned enkeltkopier av alle oppgaveark og redigere egne, personlige kopier til personlig bruk og opplæring.

 • Det er tillat å laste ned enkeltkopier av alle ferdig preparerte eksempelfiler og redigere og videreutvikle egne, personlige kopier til eget personlig bruk. Varemerket «Faglærer Fuglesen» eller «ExcelForBygg.com» skal beholdes også på redigerte/videreutviklede filer.

 • Det er ikke tillat å endre, eller å forsøke å endre, det originale undervisningsmaterialet.

 • Det er ikke tillat å endre, eller å forsøke å endre, de originale ferdig preparerte eksempelfilene.

 • Det er ikke tillat å på noen måte kopiere eller bruke undervisningsmateriell til andre kommersielle formål, massedistribusjon, fildeling, eller til offentlig visning av videoer og annet undervisningsmateriell. Dette gjelder både for kommersiell og ikke-kommersiell bruk.

 • Det er ikke tillat å forsøke å plagiere eller omvendt utvikle programvare eller undervisningsmateriell som finnes på nettstedet, eller på annen måte bryte ned eller ødelegge nettstedets integritet og egenart.

 • Det er ikke tillat å fjerne opphavsrett eller andre eiendomsbetegnelser fra det originale materialet. Varemerket «Faglærer Fuglesen» eller «ExcelForBygg.com» skal beholdes også på redigerte/videreutviklede filer.

 • Det er ikke tillat å overføre undervisningsmaterialet til en annen person/bruker eller speile/reprodusere materialet på en annen server.

Ved bruk av kursinnhold fra nettsiden for bedrifter, gjelder det overstående og i tillegg følgende: 

 • Hver enkelt medarbeider skal ha tildelt sin egen personlige lisens. Denne personlige lisensen tilhører medarbeideren også ved evt. avslutting av arbeidsforhold i bedriften.

 • Det er tillat å laste ned enkeltkopier av alle ferdig preparerte eksempelfiler og redigere og videreutvikle egne, personlige kopier til eget personlig bruk eller til kommersiell bruk innad i én bedrift. Varemerket «Faglærer Fuglesen» eller «ExcelForBygg.com» skal beholdes også på redigerte/videreutviklede filer.

Ved brudd på noen av disse vilkårene, vil de(n) tildelte lisensen(e) opphøre automatisk. Ved eventuell avbestilling av tilgang til nettstedet eller ved oppsigelse av kurslisensen, skal alt nedlastet materiale i din besittelse destrueres/slettes, enten det er i elektronisk eller utskrevet format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materiellet på ExcelForBygg.com leveres «som det er». ExcelForBygg.com gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, om resultater av bruken av dette nettstedet, og fraskriver seg og avviser herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning:

 • underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet,

 • egnethet for et bestemt formål,

 • ikke-krenkelse av intellektuell eiendom eller andre brudd på rettigheter,

 • nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

ExcelForBygg.com skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på nettstedet. Dette inkluderer, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd.

 

5. Revisjoner og Feil

Materialet som vises på nettstedet ExcelForBygg.com kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. ExcelForBygg.com garanterer ikke at noe av materialet på nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på nettsiden kan endres og oppdateres av ExcelForBygg.com uten varsel til studenter/brukere. ExcelForBygg.com forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet, selv om det er planlagt regelmessige oppdateringer.

 

6. Lenker

ExcelForBygg.com har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke at ExcelForBygg.com har godkjent dette nettstedet. Bruk av slike koblede nettsider er på brukerens egen risiko.

 

7. Endringer i vilkårene for bruk av nettstedet

ExcelForBygg.com kan når som helst revidere disse vilkårene for bruk for nettstedet sitt uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av gjeldende versjon av disse bruksvilkårene.

 

8. Gjeldende lov

Ethvert krav knyttet til ExcelForBygg.coms nettsted skal styres av norsk lov.

 

9. Angrerett

I henhold til Angrerettloven §22 j, faller angreretten ved nedlastning eller strømming av digitale enkelttjenester bort så snart tjenesten/videoleksjoner lastes ned eller strømmes. ExcelForBygg.com ønsker likevel å gi deg som kunde mulighet til å angre kjøpet inntil 3 virkedager etter kjøpsdato – som en fornøydgaranti! Ta i så fall kontakt via kontaktskjemaet nederst på nettsiden!

 

10. Gyldighet av avtalen

ExcelForBygg.com tilbyr «livstids»-abonnement på de fleste av sine kurspakker. Ved bestilt kurslisens får brukere/studenter tilgang til kursinnholdet så lenge de selv ønsker, og i utgangspunktet på ubegrenset tid.

NB: Unntaket er kurspakken Excel BA per mnd som er et abonnement som belastes månedlig inntil kansellert. Utover dette gjelder de samme reglene for denne kurspakken. 

 

Dersom ExcelForBygg.com på grunn av alvorlig sykdom, dødsfall eller annen uforutsett grunn ser det nødvendig å avslutte sin virksomhet i fremtiden, vil alle brukere få varsel om dette minst 6 måneder før virksomheten avsluttes, og med dette også mulighet til å laste ned alle kursfiler før nettstedet evt. stenges. 

11. Programvare og tilgjengelighet

ExcelForBygg.com tilbyr videoavspilling av instruksjonsvideoer og nedlasting av Excel oppgavefiler. Bruker/student må selv besørge norsk skrivebordsutgave av Excel fra MS Office (2013 eller nyere). 

Små forskjeller i layout mellom brukers Excel programvare og det som vises i videoleksjonene må kunne forventes og aksepteres. ExcelForBygg.com kan ikke stilles ansvarlig for problemer med brukers programvare. 

ExcelForBygg.com vil etter beste evne forsøke å tilrettelegge for at flest mulig brukere skal kunne nyttegjøre seg av undervisningsopplegget, uavhengig av fysiske begrensninger. Videoleksjonene er per i dag ikke tekstet, men de aller fleste oppgavearkene har skriftlige instruksjoner og kan brukes uten å se tilhørende videoer. Excel programvaren inneholder også mulighet til å forstørre/zoome visningen etter eget behov.

NB: Disse nettkursene egner seg ikke for brukere som er blinde eller ekstremt svaksynte. 

bottom of page