top of page

Bli kjent med Excel:

Excel Grunnkurs

Grunnkurset i Excel er inkludert i alle kurspakkene

I grunnkurset blir vi kjent med verdens mest populære regnearkprogram, ved å gjennomgå ca. 40 oppgaveark trinn for trinn. 

 

Her er en eksempelvideo fra grunnkurset, hvor vi gjennomgår ett av de mange pedagogiske oppgavearkene. Når du gjennomfører kurset laster du først ned oppgavearket, og deretter fyller vi arket ut sammen ved hjelp av videoen.

Excel grunnkurset inneholder følgende moduler: 

 1. Bli kjent med Excel 

  • Cellene og navigasjon​

  • Spilleregler

  • Formatering

  • Slå sammen celler 

  • Rad og kolonne 

  • Logikk 

  • Relativ plassering 

  • Absolutte referanser 

 2. Regneverktøyet Excel

  • Excelkalkulatoren ​

  • SUMMER 

  • Regneoppgaver 

  • Snølast 

  • Autofyll 1

  • Autofyll 2

  • Opplagerkrefter 

 3. Vanlige funksjoner

  • Innføring i funksjoner ​

  • Gjennomsnitt, median og modus

  • Min og størst 

  • Tekststrenger 

 4. Excels dynamiske trio ​

  • HVIS 1​

  • HVIS 2

  • HVIS-øvelser

  • Nedtrekksmenyer

  • Nedtrekksoppgave 

  • FINN.RAD

  • Øving FINN.RAD 

  • Feil i formler 

 5. Kalkyle og tilbud

  • Sammenheng mellom arkfaner​

  • Skjul og vis arkfaner

  • Bidragskalkyle 

  • Hva-skjer-hvis

  • Produktlister og navnebehandling

  • Tilbud og utskrift

  • Låse og beskytte innhold 

 6. ​Databehandling​

  • Sortering og filtrering​

  • Tabeller

  • Analyse av data 

 7. Diagrammer

  • Introduksjon til diagrammer​

  • Stolpediagram

  • Sektordiagram

 8. Kursoppgave

  • Send inn kursoppgaven og få tilbakemelding på video​

  • Gi tilbakemelding på kurset (frivillig)

For best mulig uttelling anbefaler jeg både å se videoene, lese instruksjonene, og også gjøre øvingsoppgavene som er lagt inn underveis. Videoene kan naturligvis pauses underveis, og kan også spilles av i dobbel eller halv hastighet hvis man ønsker det. 

Denne videoen viser hvordan man bestiller tilgang til kurspakkene, og videoen viser også innholdet i Grunnkurset

bottom of page